Strona w budowie. Już w krótce pełna oferta skierowana specjalnie dla branży hotelarskiej. 

Obecnie informacje dotyczące produktów udzielają przedstawiciele handlowi oraz dział sprzedaży.